Vår organisasjon

Firmaet ble startet som enkeltmannsforetak i 1999, og i 2007 valgte vi å gjøre dette om til aksjeselskap.

Etter noen omstruktureringer i 2017 valgte vi å endre navnet vårt fra Vestcad AS til dagens navn.

 

Tegno Engineering AS og Tegno AS er pr. dato 100% eid av Bård Kvalsund.

 

Vi utfører tegning og konsulet oppdrag for bedrifter og private innen mange næringer.  Vår breie kompetanse og det at vi er svært fleksible gjør at mange velger å bruke oss i prosjektene sine. Det er gledelig i se at dei samme kundene bruker oss år etter år.

 

Det aller meste av det som tegnes i dag blir tegnet i 3D, og dette går nå i mange sammenhenger raskere enn å tegne i 2D.

 

Har du først en 3D modell kan denne også gjenbrukes til å lage annen teknisk dokumentasjon som salgsunderlag, brukerveiledninger osv.

Et av våre spesialfelt er teknisk underlag for bruk ved søking av patent og mønsterbeskytting, her har vi utvikla eit godt samarbeid med dette fagmiljøet i norge.

 

Tegno Engineering AS har bevisst jobbet med og opparbeidet en bred kompetanse innen et stort spekter av materialer… Som eksempel kan nevnes produkter og kombinasjoner av stål, rustfritt, aluminium, tekniske tekstiler, sprøytestøpte plastdeler, formstøpt polyuretan, EPS, vakuumformet plast og rotasjonsstøpte plaster.

Tegno Engieering AS eig idag også domenet Fotof, og vi jobber med å samle våre fotooppdrag som er retta mot privatpersoner under denne merkevaren.

 

 

Bård Kvalsund

-daglig leder-